Privacy en cookies

 1. Voor privacygerelateerde vragen kun je contact opnemen met Sonja Riesebosch via info@beleefdebeemster.nl.
 2. Beleef de Beemster verwerkt persoonsgegevens doordat gebruik wordt maakt van de diensten van Beleef de Beemster en/of omdat deze gegevens aan Beleef de Beemster worden verstrekt.
 3. De volgende persoonsgegevens worden door Beleef de Beemster verwerkt:
  • – voor- en achternaam 
  • – adres 
  • – telefoonnummer 
  • – e-mailadres 
  • – bankrekeningnummer
 4. Beleef de Beemster verwerkt persoonsgegevens voor het leveren van de afgesproken diensten en om de bevestiging en factuur op te kunnen maken. Tevens worden persoonsgegevens opgeslagen voor marketingdoeleinden.
 5. Als u onze website bezoekt meten wij (d.m.v. een Cookie) welke pagina’s u bekijkt, hoe lang en wat uw gedrag is op die pagina’s. Met deze informatie kunnen wij onze website en dienstverlening verbeteren. Dit is volledig geanonimiseerd en dus niet tot een persoon te herleiden.
 6. Beleef de Beemster bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de onder 4 genoemde doelen te realiseren. Beleef de Beemster hanteert daarbij een bewaartermijn van zeven jaar.
 7. Beleef de Beemster verkoopt de verzamelde persoonsgegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 8. Klanten van Beleef de Beemster hebben het recht om hun persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebben zij het recht om hun eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens door Beleef de Beemster. Daarnaast hebben klanten van Beleef de Beemster het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat bij Beleef de Beemster een verzoek kan worden ingediend om persoonsgegevens die van deze klant zijn opgeslagen in een computerbestand naar de betreffende klant worden opgestuurd.
 9. Indien de klant gebruik wenst te maken van het recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of als deze andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking door Beleef de Beemster heeft, dan dient de betreffende een gespecificeerd verzoek daartoe in te dienen bij Beleef de Beemster, via info@beleefdebeemster.nl

Reviews

Met mijn echtgenoot knus in een Twizy door de Beemster. Een leerzame en gezellige middag.

Burgemeester Karen Heerschop

Vaderdagactie Twizy puzzeltocht 'Beleef de Beemster' was interessant en heel leuk. Veel gezien van de Beemster.

Familie Stammis

We hebben een hele leuke middag gehad met de Vaderdagactie Twizy puzzeltocht Beleef de Beemster!

Mevrouw Keijzer